Solicită ofertă!

Garanție extinsă

Garanția se acordă produselor din tablă de oțel cu acoperire organică de tipul: țiglă metalică, tablă cutată, sisteme pluviale.

Perioada de garanție acordată este influențată de mai mulți factori :

- Grosimea stratului de acoperire organică

- Calitatea mediului înconjurător

- Arealul geografic în care se află construcția (conform tabelul 1)

Durata Garanției în funcție de locul în care s-a făcut montajul pentru material cu aspect lucios și mat, cu o grosime a stratului de acoperire de 25-35 microni.

Tabelul 1

Produs Grosime strat de acoperire Mediu extern

Sistem de acoperiș lucios/mat

Sistem pluvial

Min. Z 225 + 25µ vopsea Rural Urban și/sau Industrial Marin Special
Nepoluat Normal Aspru <1 km 1-3km 3-20km Combinat UV puternice Specific
10 ani 10 ani FG FG FG 10 ani FG FG FG

Durata Garanției în funcție de locul în care s-a făcut montajul pentru material cu aspect structurat cu o grosime a stratului de acoperire de 55 microni.

NOTĂ: FG – fără garanție;

Mediu urban și/sau industrial aspru : mediu înconjurător aferent exteriorului construcțiilor amplasate în aglomerări urbane și/sau mediu industrial cu o concentrație ridicată de compuși chimici, fiind o sursă de coroziune (mediu industrial care cuprinde în principal incineratoare, fabrici de distilare, fabrici de ciment, fabrici de hârtie), fie ea continuă sau intermitentă;

Mediu marin combinat : mediu înconjurător aferent combinației dintre un mediu marin de coastă și un mediu industrial și urban, normal sau aspru;

Mediu special cu UV puternice : mediu de construcții supus la UV puternice, mediul corespunzător exteriorului construcțiilor mai ales celor amplasate la altitudini peste 900 m;

Mediu special specific : mediul în care severitatea tipurilor de expuneri este accentuată din cauza anumitor efecte, mai ales celor de abraziune, temperatură ridicată, umiditate ridicată, depuneri de praf semnificative, pulverizare cu apă marină de faleză, etc.

EXCLUDERI DE LA GARANȚIE

Garanția acordată nu acoperă apariția coroziunii din partea opusă a panourilor și a părților interioare ale suprapunerilor sau a oricăror defecte apărute având originea în interiorul clădirii, marginile tăiate și suprafețele care au fost retușate, dar nici acoperișurile cu panta mai mică de 9o.

Garanția nu se aplică în situațiile în care apar modificări normale ale culorii cum ar fi : decolorări, atenuarea intensității sau a strălucirii culorii, albire, murdărirea feței materialului și în toate situațiile care rezultă din utilizarea normală a materialului. Toate suprafețele acoperite artificial cu vopsea se decolorează, in special cele expuse unor radiații ultraviolete.

Garanția nu acoperă defecte rezultate din:

» Transport, depozitare, manipulare, manevrare, montaj defectuos rezultat din nerespectarea instrucțiunilor de montaj sau al unui proiect neadecvat al învelitorii, utilizare și/sau întreținere a acoperișului de către beneficiar și/sau orice altă persoană care participă în totalitate sau parțial la aceste sarcini diverse.

» Orice acțiune efectuată de Beneficiar sau orice altă persoană desemnată de către acesta, cum ar fi decupări, debitări sau găuriri, în plus, orice ruginire a stratului de acoperire provocată de prezența unor particule metalice ca urmare a operațiunilor enunțate mai sus. Operațiile menționate nu se vor executa cu scule abrazive.

» Asamblarea produselor cu acoperire organică de către Beneficiar cu materiale care produc cuplu galvanic sau diferență de potențial (cupru, aluminiu, fier).

» Orice deteriorare provocată de o cauză externă, cum ar fi poluarea, incendiul, fumul și/sau o scurgere accidentală care generează gaze corozive sau orice eveniment de forță majoră și în general orice cauză care nu are legătura cu procesul tehnologic al Furnizorului.

» Prelucrări grele precum îndoirea și/sau profilarea efectuate la temperaturi ale mediului mai mici de 5oC.

» Defecte asociate cu operațiile de spălare și/sau curățare agresivă (inclusiv deteriorare mecanică sau chimică).

» Expunerea la un mediu înconjurător cu o concentrație ridicată de compuși chimici corozivi sau agresivi care pot să atace stratul de acoperire prin condens sau infiltrație (materiale de construcții pulverulente, nisip, vopseluri, solvenți organici, gunoaie menajere, resturi animaliere, resturi vegetale, etc.).

În execuția unei comenzi compania S.C. FIERCTC SIBEL S.R.L. nu efectuează necontrolat mixaje de materiale, culoare si grosime, ca atare, nu acordă garanție dacă panourile montate provin de la furnizori diferiți sau din loturi diferite ale aceluiași furnizor de oțel pre vopsit.