Solicită ofertă!

Noutati

ANUNT PUBLIC

16.06.2023

S.C. FIERCTC SIBEL S.R.L. anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre A.P.M. Galati, fara evaluarea impactului asupra mediului, in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul ,,Hale trefilare si zincare a sarmei laminate, productie panouri de gard, plase impletite si sudate", propus a fi realizat in mun. Galati, str. Calea Smardan, nr.60, judetul Galati. Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la urmatoarea adresa de internet http://apmgl.anpm.ro la Sectiunea: Reglementari – Acordul de mediu -Drafturi acte de reglementare - Proiect decizie etapa de incadrare 2023. Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare pe email office@apmgl.anpm.ro si pe fax: 0236 471009, in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a A.P.M. Galati.


18.05.2023

S.C. FIERCTC SIBEL S.R.L. anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre A.P.M, Galati, fara evaluare a impactului asupra mediului, in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul Cresterea eficientei energetice prin instalarea unui sistem fotovoltaic la FIERCTC SIBEL SRL, propus a fi realizat in mun. Galati, str. Calea Smardan, nr 60, judetul Galati.
Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la urmatoarea adresa de internet http://apmgl.anpm.ro la Sectiunea: Reglementari - Acordul de mediu - Drafturi acte de reglementare -Proiect decizie etapa de incadrare 2023.
Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare pe email office@apmgl.anpm.ro si pe fax: 0236 471 009, in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a A.P.M. Galati


31.03.2023

SC FIERCTC SIBEL SRL anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Cresterea eficientei energetice prin instalarea unui sistem fotovoltaic la FIERCTC SIBEL SRL”, propus a fi realizat în mun. Galaţi, Calea Smirdan, nr 60. Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate la adresa de internet http://www.anpm.ro/web/apm-galati/acordul-de-mediu. Observatiile publicului se primesc zilnic la adresa de e-mail: office@apmgl.anpm.ro.


03.02.2023

S.C. FIERCTC SIBEL S.R.L anuntă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de incadrare de căıre A.P.M. Galati, fără evałuarea impactului asupra mediului, în cadrul procedurii de evauare a impactului asupra mediului, pentru proiectele , "Racordarea la reteaua electrică-dezvoltarea din punct de vedere tehnic și energetic a locului de consum permanent hale trefilare și zincare a sârmei laminate, productie panouri de gard, plase impletite și sudate" și ,, Racordarea la reteaua electrică -dezvoltarea din punct de vedere tehnic și energetic a locului de consum permanent hală de producție și depozitare semifabricate metalice", propuse a fi realizate în mun. Galați, str. Calea Smardan, nr.60, 60A, judeful Galați.
Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la următoarea adresă de internet http://apmgl.anpm.ro la Sectiunea: Reglementări Acordul de mediu Drafturi acte de reglementare -Proiect decizie etapa de încadrare 2023.
Publicul interesat poate înainta comentarii / observații la proiectul deciziei de încadrare pe email office@apmgl.anpm.ro și pe fax: 0236 471009, în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a A.P.M. Galati"


08.12.2022

SC FIERCTC SIBEL SRL anunta publicul interesat asupra deciziei finale a APM Galali de incadrare fara evaluare de mediu a Planului Urbanistic de Detaliu ,,Hale trefilare si zincare a sarmei laminate, productie panouri de gard, plase impletite si sudate", cu amplasamentul in soseaua Smardan nr. 60A, judetul Galati. Motivele care au stat la baza luarii acestei decizii au fost:
- in conformitate cu H.G. nr.1076/2004, art. 11, si luand in considerare criteriile pentru determinarea efectelor semnificative potentiale prevazute in Anexa I a aceluiasi act normativ, implementarea obiectivelor planului nu prezinta efecte probabile negative asupra factorilor de mediu si asupra zonei din vecinatate a amplasamentului studiat,
- planul nu intra sub incidenla art. 28. din OUG nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice, aprobate cu modificari si completari prin Legea nr. 49/2011, intrucat amplasamentul este situat in afara ariilor naturale protejate de interes comunitar.
Draftul deciziei etapei de incadrare se afla postat pe site-ul A.P.M. Galati http://apmgl.anpm.ro la: Reglementari – Avizul de mediu – Decizii etapa de incadrare.


28.11.2022

FIERCTC SIBEL SRL anunță publicul interesat asupra depunerii solicitărilor de emitere a acordului de mediu pentru proiectele „Racordarea la rețeaua electrică - dezvoltarea din punct de vedere tehnic și energetic a locului de consum permanent Hale trefilare și zincare a sârmei laminate, producție panouri de gard, plase împletite și sudate” și “Racordarea la rețeaua electrică – dezvoltarea din punct de vedere tehnic și energetic a locului de consum permanent “Hală producție și depozitare semifabricate metalice” Vol. 2. Instalație de Utilizare”, propuse a fi amplasate în jud. Galați, mun. Galați, Calea Smârdan, nr. 60, 60A.

Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate pe pagina de internet a autorității competente pentru protecția mediului A.P.M. Galați, apmgl.anpm.ro secțiunea Reglementări-Acordul de mediu-Documentații procedura EIA și EA-Memorii de prezentare 2022 și la sediul FIERCTC SIBEL SA (prin S.C. NASI S.R.L. Galați) din Calea Smârdan, nr. 60, mun. Galați. Observațiile publicului se primesc pe adresa de e-mail office@apmgl.anpm.ro