Solicită ofertă!

Noutati

ANUNT PUBLIC

SC FIERCTC SIBEL SRL anunta publicul interesat asupra deciziei APM Galali de incadrare fara evaluare de mediu a Planului Urbanistic de Detaliu ,,Hale trefilare si zincare a sarmei laminate, productie panouri de gard, plase impletite si sudate", cu amplasamentul in soseaua Smardan nr. 4, judetul Galati. Motivele care au stat la baza luarii acestei decizii au fost: - in conformitate cu H.G. nr.1076/2004, art. 11, si luand in considerare criteriile pentru determinarea efectelor semnificative potentiale prevazute in Anexa I a aceluiasi act normativ, implementarea obiectivelor planului nu prezinta efecte probabile negative asupra factorilor de mediu si asupra zonei din vecinatate a amplasamentului studiat, - planul nu intra sub incidenla art. 28. din OUG nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice, aprobate cu modificari si completari prin Legea nr. 49/2011, intrucat amplasamentul este situat in afara ariilor naturale protejate de interes comunitar. Draftul deciziei etapei de icnadrare se afla postat pe site-ul A.P.M. Galati http://apmgl.anpm.ro la: Reglementari – Avizul de mediu – Decizii etapa de incadrare.