Solicită ofertă!

Noutati

ANUNT PUBLIC

08.12.2022

SC FIERCTC SIBEL SRL anunta publicul interesat asupra deciziei finale a APM Galali de incadrare fara evaluare de mediu a Planului Urbanistic de Detaliu ,,Hale trefilare si zincare a sarmei laminate, productie panouri de gard, plase impletite si sudate", cu amplasamentul in soseaua Smardan nr. 60A, judetul Galati. Motivele care au stat la baza luarii acestei decizii au fost:
- in conformitate cu H.G. nr.1076/2004, art. 11, si luand in considerare criteriile pentru determinarea efectelor semnificative potentiale prevazute in Anexa I a aceluiasi act normativ, implementarea obiectivelor planului nu prezinta efecte probabile negative asupra factorilor de mediu si asupra zonei din vecinatate a amplasamentului studiat,
- planul nu intra sub incidenla art. 28. din OUG nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice, aprobate cu modificari si completari prin Legea nr. 49/2011, intrucat amplasamentul este situat in afara ariilor naturale protejate de interes comunitar.
Draftul deciziei etapei de incadrare se afla postat pe site-ul A.P.M. Galati http://apmgl.anpm.ro la: Reglementari – Avizul de mediu – Decizii etapa de incadrare.

28.11.2022

FIERCTC SIBEL SRL anunță publicul interesat asupra depunerii solicitărilor de emitere a acordului de mediu pentru proiectele „Racordarea la rețeaua electrică - dezvoltarea din punct de vedere tehnic și energetic a locului de consum permanent Hale trefilare și zincare a sârmei laminate, producție panouri de gard, plase împletite și sudate” și “Racordarea la rețeaua electrică – dezvoltarea din punct de vedere tehnic și energetic a locului de consum permanent “Hală producție și depozitare semifabricate metalice” Vol. 2. Instalație de Utilizare”, propuse a fi amplasate în jud. Galați, mun. Galați, Calea Smârdan, nr. 60, 60A.

Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate pe pagina de internet a autorității competente pentru protecția mediului A.P.M. Galați, apmgl.anpm.ro secțiunea Reglementări-Acordul de mediu-Documentații procedura EIA și EA-Memorii de prezentare 2022 și la sediul FIERCTC SIBEL SA (prin S.C. NASI S.R.L. Galați) din Calea Smârdan, nr. 60, mun. Galați. Observațiile publicului se primesc pe adresa de e-mail office@apmgl.anpm.ro