Solicită ofertă!

Politica GDPR

Prelucrarea Datelor cu Caracter Personal

DISPOZIȚII GENERALE

Scopul acestei politici este să vă explice ce date prelucrăm, de ce le prelucrăm și ce facem cu ele atunci când intrați într-un raport juridic cu FierCTC Sibel SRL (spre exemplu, atunci când doriți să va informați cu privire la produsele și serviciile oferite de compania noastră, să primiți oferte si înștiințări în acest sens, să achiziționați produse sau atunci când vizitați acest website). Prezentele prevederi se completează cu Termenii și Condițiile aplicabili acestui website.

Confidențialitatea datelor dumneavoastră cu caracter personal reprezintă una dintre preocupările principale ale Fierctc Sibel SRL, cu sediul în Galați, Calea Smârdan nr. 4, România, în calitate de operator de date.
Acest document are rolul de a vă informa cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, în contextul utilizării paginii de internet www.fierctc.ro („Site-ul”).

Luam în serios confidențialitatea și nu vindem niciodată liste sau adrese de e-mail. Suntem conștienți că datele cu caracter personal vă aparțin, de aceea depunem toate eforturile să le stocăm în siguranță și să le prelucrăm cu atenție. Nu oferim date cu caracter personal unor parți terțe fără să vă informăm, cu excepția furnizorului de servicii IT care desfăsoară activități de mentenanță a sistemului informatic, altor destinatari în funcție de tipul prelucrării, astfel cum au fost menționați în prezenta precum și angajaților FierCTC Sibel SRL, care au atribuții în prelucrarea datelor cu caracter personal.

Pentru ca datele dumneavoastră să fie prelucrate în siguranță, am depus toate eforturile să implementăm măsuri adecvate pentru a proteja datele cu caracter personal pe care ni le transmiteți.

Pentru desfășurarea activităților sale, FierCTC Sibel SRL prelucrează date cu caracter personal ale anumitor categorii de persoane fizice. Acestea pot include date cu caracter personal ale utilizatorilor acestui website, ale clienților, angajaților sau ale colaboratorilor/partenerilor contractuali ai FierCTC Sibel SRL.

Datele cu caracter personal se referă la informațiile referitoare la o persoană fizică identificată sau identificabilă, și anume, informații despre o persoană a cărei identitate este fie clară în mod evident, sau poate fi, cel puțin, stabilită prin obținerea unor informații suplimentare.

În cazul în care datele despre o astfel de persoană sunt prelucrate, această persoană este denumită "persoană vizată" în înțelesul legislației din domeniul protecției datelor cu caracter personal.

SCOPURILE, TEMEIURILE ȘI CATEGORIILE DE DATE CU CARACTER PERSONAL

În conformitate cu prevederile Regulamentului nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE ("GDPR") și ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice, datele prelucrate de FierCTC Sibel SRL pot fi folosite în scopuri, precum:

1. Dacă sunteți vizitator al Site-ului, sau client al Fierctc Sibel SRL va prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal, cum ar fi: nume şi prenume, telefon, zona geografica, adresa de e-mail, data si ora transmiterii formularelor (formular solicita oferta, formular de contact), precum și orice alte categorii de date pe care le furnizați în mod direct în contextul plasării unei solicitări de oferta prin intermediul site-ului sau în orice alt mod care rezultă din utilizarea site-ului.

2. Executarea contractului de achiziție de marfuri și administrarea relației cu clienții, precum și îndeplinirea obligațiilor legale, care includ operațiuni precum rezervare/ derulare comenzi/transport și livrări, întocmirea documentelor financiar-contabile pentru produsele achiziționate, după caz (temeiul juridic: art. 6 alin. (1) lit. a), b), c) si f) din GDPR, respectiv consimțământul dumneavoastră, executarea contractului, îndeplinirea obligațiilor legale și interesul legitim al FierCTC Sibel, dupa caz) ,

În cazul achizițiilor efectuate din cadrul sociatații FierCTC Sibel SRL, vor fi prelucrate date cu caracter personal, precum nume, prenume, adresa de e-mail, date de identificare și date de contact, comandă articole și date de plată. Prin lansarea unei solitări de ofertă, sunteți de acord cu forma de comunicare (e-mail, SMS, telefon) prin care FierCTC Sibel SRL își derulează operațiunile pentru a vă contacta.

3. Crearea contului de client pe website fierctc.ro momentan NU este disponibila.

4. Administrarea și mentenanța acestui website, care presupune și utilizarea de cookies, astfel încât să asigurăm interacțiuni rapide și facile între utilizatori prin pastrarea acordului de utilizare a acestui serviciu, setari despre limba selectata, alte preferințe. Prin intermediul cookie-urilor website-ul NU colectează date cu caracter personal. Pentru mai multe detalii despre folosirea cookie-urilor, vă rugăm sa consultați secțiunea destinată acestora, disponibilă pe acest website.

Vă atragem atenția că în urma introducerii datelor cu caracter personal ale dumneavoastră în una dintre secțiunile acestui website, vă exprimați acordul expres și neechivoc pentru ca deținătorul website-ului să poată folosi aceste date în scopul pentru care ați furnizat datele respective.

5. Desfăsurarea operațiunilor de recrutare de personal, inclusiv prin completarea formularului disponibil la sectiunea Cariere de pe website cu nume si prenume, adresa de e-mail, numar de telefon și datele cuprinse în CV (temeiul juridic: art. 6 alin. (1) lit a) din GDPR, respectiv consimțământul dumneavoastră) ,

6. Protecția bunurilor, persoanelor și spațiilor FierCTC Sibel SRL , prin utilizarea dispozitivelor de monitorizare video, în cazul achizițiilor direct de la sediul sociatatii FierCTC Sibel SRL (temeiul juridic: art. 6 alin. (1) lit. c) si f) din GDPR, respectiv îndeplinirea unei obligații legale și interesul legitim al FierCTC Sibel) , pentru acest scop, FierCTC Sibel SRL prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal, respectiv imaginea dvs. prin mijloace automatizate, numele și prenumele dvs.,

7. Solutionarea cererilor, a întrebărilor sau a reclamațiilor dumneavoastră (temeiul juridic: art. 6 alin. (1) lit. a), b) si f) din GDPR, respectiv consimțământul dvs, executarea unui contract sau efectuarea demersurilor necesare la cererea persoanei vizate înainte de încheierea contractului și interesul legitim al FierCTC Sibel, dupa caz) , pentru acest scop, FierCTC Sibel SRL prelucrează numele și prenumele și datele de contact furnizate de dumneavoastră ,

8. Desfasurarea relațiilor de muncă, care presupun prelucrări de date pentru executarea contractelor de muncă, îndeplinirea obligațiilor legale și/sau îndeplinirea unui interes legitim, sens în care FierCTC Sibel SRL prelucrează date cu caracter personal ale salariaților săi, astfel cum acestea au fost detaliate în nota de informare furnizată salariaților , în anumite situații particulare, care exced executării contractului de munca, FierCTC Sibel SRL prelucrează datele salariaților în temeiul consimțământului acestora (temeiul juridic: art. 6 alin. (1) lit. a), b), c) si f) din GDPR, după caz) ,

9. Comunicarea cu colaboratorii și partenerii noștri contractuali (temeiul juridic: art. 6 alin. (1) lit. b) si f) din GDPR, respectiv executarea contractului sau efectuarea demersurilor necesare la cererea persoanei vizate înainte de încheierea contractului și interesul legitim al FierCTC Sibel, dupa caz) , pentru acest scop, FierCTC Sibel SRL prelucrează numele și prenumele și datele de contact furnizate de dvs.

10. Dacă sunteți vizitator al Site-ului, Fierctc Sibel SRL prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal având la bază consimțământul dumneavoastră astfel:

pentru activităţi de marketing, respectiv pentru transmiterea, prin intermediul mijloacelor de comunicare la distanţă (e-mail, sms, telefon), de comunicări comerciale privind produsele şi serviciile oferite de Fierctc Sibel SRL, prin intermediul Site-ului.
Furnizarea datelor dumneavoastră în acest scop este voluntară. Refuzul furnizării consimțământului pentru prelucrarea datelor dumneavoastră în acest scop nu va avea urmări negative pentru dumneavoastră.

MODALITĂȚI DE PRELUCRARE A DATELOR CU CARACTER PERSONAL ȘI TRANSFERUL ACESTOR DATE

FierCTC Sibel SRL prelucreaza datele dumneavoastră cu caracter personal pentru perioada de timp necesară executării ofertelor comerciale, contractelor, a conformării cu obligațiile legale specifice domeniului nostru de activitate sau conform termenelor de prescripție aplicabile sau pentru respectarea obligațiilor de arhivare impuse de legislația aplicabilă (spre exemplu, cele specifice domeniului fiscal și financiar-contabil). In cazul CV-urilor transmise prin intermediul acestui website, acestea sunt stocate pentru o perioada de maxim 2 ani. Datele personale prelucrate prin intermediul monitorizării video vor fi stocate pentru o perioadă de 30 de zile pentru fiecare înregistrare în parte.

După încheierea perioadei de stocare, datele cu caracter personal vor fi distruse sau șterse din sistemele informatice sau transformate în date anonime în măsura în care va fi necesară utilizarea acestora în scopuri interne de cercetare științifică sau statistică.

Datele dvs. cu caracter personal pot fi transmise colaboratorilor în scopul executării contractelor de achiziție de mărfuri, respectiv în scopul finalizării/livrării comenzilor. Spre exemplu, datele dumneavoastră vor fi transmise către firmele partenere specializate care pot asigura transportul la destinatia dvs.

Există situații în care este posibil ca datele dumneavoastră să fie transmise avocaților, consultanților, experților, instanțelor de judecată, instituțiilor sau autorităților publice și auditorilor noștri, precum și furnizorilor de servicii și sisteme. În situații speciale, la solicitarea organelor judiciare sau a autorităților publice, pot fi transmise și către aceștia datele dumneavoastră cu caracter personal.

Website-ul este disponibil doar pentru persoane fizice sau juridice care pot încheia contracte valabile în conformitate cu legislația aplicabilă sau care se află deja în relații contractuale cu FierCTC Sibel. Website-ul și serviciile oferite prin intermediul acestuia nu sunt destinate minorilor. Astfel, prin intermediul website-ului nu sunt colectate datele personale ale minorilor. Dacă descoperim că am colectat neintenționat date cu caracter personal de la un minor vom elimina cu promptitudine datele cu caracter personal ale minorului din inregistrarile noastre, cu excepția cazului în care avem vreun temei juridic care ne permite stocarea respectivelor date.

FierCTC Sibel SRL nu încurajează SPAM-ul, nu furnizează, nu vinde și nu cedează catre terți (persoane fizice sau juridice) adresele de e-mail. De asemenea, FierCTC Sibel SRL nu divulgă datele dvs. personale altor persoane care accesează paginile acestui site. Orice utilizator care a furnizat explicit adresa sa de email pe website-ul nostru poate opta pentru ștergerea acesteia din baza noastră de date.

Datele dumneavoastră cu caracter personal vor fi prelucrate de catre personalul FierCTC Sibel SRL din departamentele vizate care au rolul de a prelucra aceste date, plus în scop contractual, putem transfera date între entitățile afiliate ale grupului din care FierCTC Sibel SRL face parte. Toate entitățile afiliate îndeplinesc criteriile de conformitate cu GDPR.

Datele dumneavoastră cu caracter personal NU vor fi transmise intr-un stat terț.

DREPTURILE PERSOANELOR VIZATE

Drepturile dumneavoastră cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, astfel cum sunt prevazute în GDPR, sunt urmatoarele: dreptul la informare, dreptul de a solicita rectificarea sau eliminarea datelor, dreptul la restricționarea datelor, dreptul de a fi notificat cu privire la rectificarea sau ștergerea datelor cu caracter personal, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul de opoziție, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale, dreptul de a vă adresa autorității competente în domeniul protecției datelor cu caracter personal și instanțelor de judecată competente, dreptul de retragere în orice moment a consimțământului cu privire la prelucrarile care au drept temei consimțământul (totuși, exercitarea dreptului de retragere a consimțământului nu va afecta legalitatea prelucrărilor de date cu caracter personal efectuate pe baza consimțământului liber exprimat înainte de retragerea acestuia, în anumite cazuri (a se vedea scopul statistic de mai sus), datele dvs cu caracter personal vor face obiectul unui proces decizional automatizat (crearea de profiluri) , astfel, aveți dreptul de a obține intervenție umană din partea FierCTC Sibel SRL, de a vă exprima punctul de vedere, precum și de a contesta decizia procesului decizional automatizat.

Drepturile enumerate mai sus nu sunt absolute. Există excepții, de aceea fiecare cerere primită va fi analizată astfel încât să decidem dacă este întemeiată sau nu. În măsura în care cererea este întemeiată, vă vom facilita exercitarea drepturilor. Dacă cererea este neîntemeiată, o vom respinge, însă vă vom informa asupra motivelor refuzului și asupra drepturilor de a depune o plângere la Autoritatea de Supraveghere și de a vă adresa justiției.

CUI VĂ PUTEȚI ADRESA?

Pentru exercitarea acestor drepturi vă puteți adresa cu o cerere scrisă, datată și semnată, în atenția responsabilului nostru cu protecția datelor cu caracter personal, la adresa dpo@fierctc.ro

În cerere se va preciza dacă se dorește ca informațiile să fie comunicate la o anumită adresa (chiar și adresa de e-mail) sau printr-un serviciu de corespondență care să asigure predarea în mod personal.

Vom încerca să raspundem solicitării dumneavoastră în termen de 30 de zile. Cu toate acestea, termenul poate fi prelungit în condițiile legii, în funcție de diferite aspecte, precum complexitatea cererii, numarul mare de cereri primite sau imposibilitatea de a vă identifica într-un termen util.

Daca depunem toate eforturile și nu reușim să vă identificăm, iar dumneavoastră nu ne furnizați informații suplimentare pentru a putea să vă identificăm, nu suntem obligați să dăm curs solicitării.

Pentru orice întrebări suplimentare cu privire la modul în care datele cu caracter personal sunt prelucrate și pentru a vă exercita drepturile menționate mai sus, vă rugăm să ne trimiteți un email la adresa: dpo@fierctc.ro.