Solicită ofertă!

Termeni si Condiții

Politica de confidențialitate a fost actualizată în conformitate cu GDPR.

Utilizatori

Site-ul nostru e deschis tuturor persoanelor. Prin accesarea acestui site va dați acordul asupra acestor termeni și condiții. Dacă nu sunteți de acord cu acești termeni, vă rugăm să părăsiți imediat această pagină de internet.

Conținutul site-ului www.fierctc.ro

Website-ul www.fierctc.ro este realizat cu scopul de a oferi către utilizatorii acestuia informații utile despre produsele și serviciile oferite de compania noastră, ele având doar caracter pur informativ, în niciun caz nu se dorește a fi un website cu caracter oficial.

Confidențialitate

Datele prezentate pe site-ul www.fierctc.ro sunt date publice cu caracter informativ, în sensul că ele nu au un caracter confidențial. De asemenea, informațiile provenite din surse publice își pierd caracterul confidențial.

Conform prevederilor Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (“Regulamentul general privind protecția datelor”) precum si a Legii nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului general privind protectia datelor și de protecție a vieții private în comunicațiile electronice, fierctc.ro are datoria de a gestiona în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care le furnizați.

Nu aveți nici o obligație de a furniza informații cu caracter personal către noi, și aveți posibilitatea de a refuza oricând acest lucru, fără consecințe negative asupra dvs. Informațiile pe care le furnizați (nume, prenume, telefon, e-mail, zona, etc.) nu vor fi publicate pe internet, nu vor fi făcute publice, însă vă vor permite să fiți abonați la fluxul nostru de date și să fiți contactați telefonic sau prin e-mail de colegii noștri din departamentul solicitat. Conform prevederilor Regulamentului (UE) 2016/679 menționate mai sus, beneficiați de dreptul de a solicita, eliminarea sau modificarea informațiilor cu caracter personal despre dumneavoastră, dreptul de a nu fi obiectul unei decizii individuale și dreptul de a face apel la instanța de judecată în momentul în care simțiți că acest drept a fost încălcat. Pentru exercitarea acestor drepturi, puteți adresa în orice moment un e-mail administraţiei la adresa dpo@fierctc.ro.

Dacă unele dintre informații cu privire la dumneavoastră nu sunt corecte în relația de comunicare cu dvs., vă rugăm să ne informați telefonic sau prin e-mail dpo@fierctc.ro.

Scopul utilizarii datelor cu caracter personal

Datele cu caracter personal furnizate de dvs cu consimțământul dvs sunt exclusiv utilizate pentru: întocmire cerere ofertă în baza unei comenzi formulată în prealabil, întocmire contracte de vânzare/cumpărare, contracte furnizare prestare servicii, etc.

fierctc.ro declină expres orice garanție cu privire la informațiile furnizate către noi și nu poate responsabiliza oricare dintre persoanele care realizează dezvoltarea sau administrarea sitului fierctc.ro să fie răspunzătoare pentru orice daună directă, specială, incidentală, indirectă, sau consecventă, inclusiv, fără limitări, daune pentru pierderea de date sau informații, daune materiale, afaceri, profituri, întreruperea activității, sau orice alte pierderi care rezultă din utilizarea sau incapacitatea de a utiliza, informațiile furnizate.

Termeni de utilizare a site-ului www.fierctc.ro

www.fierctc.ro este un serviciu furnizat „ca atare” și nu garantează:

-exactitatea informațiilor apărute pe site și a serviciilor pe care le prestează.

-serviciul va fi neîntrerupt, va corespunde cererilor, va fi sigur, fără erori, întotdeauna online.

-www.fierctc.ro nu este raspunzător pentru informații incomplete sau eronate afișate pe site. Este obligația dvs. să verificați dacă informațiile oferite sunt corecte.

Copyright

fierctc.ro reține dreptul de copyright al articolelor publicate. Reproducerea în orice altă parte a acestor date este autorizată doar cu acordul prealabil scris.

Dacă dețineți dreptul de autor asupra unor materiale prezentate și distribuite de situl fierctc.ro și doriți ca acestea să fie eliminate vă rugăm să înaintați spre administrație o cerere și o copie după actele care dovedesc această calitate, iar informația respectivă va fi eliminată.

Dacă aveți întrebări suplimentare cu privire la drepturile și activitățile permisele, vă rugăm să utilizați formularul de contact sau adresa de e-mail de mai jos:

office@fierctc.ro